2025 står Sverige värd för två internationella konferenser inom gifted education

Den 16-18 juni, 2025, står Sverige och Karlstad universitet värd för två internationella konferenser som berör temat särskilt begåvade elever.  Den ena är knuten till European Council for High Ability (ECHA) medan den andra är knuten till International group for Mathematical Creativity and Giftedness.

Den sistnämnda konferensen har tydligt fokus mot matematik och till konferensen välkomnas såväl forskningsbidrag som bidrag från praktiken som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att det säkert finns såväl forskare som lärare runt om i Sverige som har möjlighet att skicka in ett bidrag till denna konferens. Vi vill gärna uppmuntra till detta. Om du känner att du inte vill eller kan sända in ett bidrag så kan denna konferens ändå vara mycket givande för matematiklärare. Vi vill därför uppmuntra alla intresserade matematiklärare att redan nu förbereda så att ni kan få möjlighet att åka på denna konferens.

Konferensernas hemsida finner du här. Notera att det än så länge bara finns lite information att nå här, men sidan uppdateras framöver så kika gärna in på nytt om ett par månader.