DOKUMENTATION FRÅN WORKSHOPEN OM FRAMTIDENS SKOLA FÖR SÄRSKILT MATEMATIKBEGÅVADE ELEVER

Den 11 mars höll Mattetalanger en workshop om framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever. Då träffades ca 35 inbjudna personer från olika myndigheter, lärosäten, skolor och organisationer för en första träff om hur vi kan arbeta för att kunskap om särskild begåvning samt anpassning av undervisningsstöd till särskilt begåvade elever blir en naturlig del av all skolverksamhet.

Under workshopen behandlades tre huvudteman – lärarutbildningen, stöd och utveckling för verksamma lärare samt policydokument. En sammanställning av de åtgärder som formulerades under slutet av dagen finns presenterade här.

Varje tema inleddes med en presentation där bland annat resultaten från två enkätstudier presenterades. Därefter följde diskussioner kring ett antal frågor.

Frågor rörande lärarutbildning.

Frågor rörande stöd och utveckling för verksamma lärare.

Frågor rörande policydokument.

Nedan följer de fem frågeställningar som workshopens deltagare förväntades förbereda inför träffen. En sammanställning av inkomna svar finner du här.

  1. Hur kan jag i min yrkesroll (som den är idag) bidra till att kunskap om särskild begåvning samt anpassning av undervisningsstöd till särskilt begåvade elever blir en naturlig del av all skolverksamhet?
  2. Hur kan jag i min yrkesroll (om jag får tänka fritt) bidra till att kunskap om särskild begåvning samt anpassning av undervisningsstöd till särskilt begåvade elever blir en naturlig del av all skolverksamhet?
  3. Jag önskar att lärosäten bidrar med att…
  4. Jag önskar att grund- och gymnasieskolor bidrar med att…
  5. Jag önskar att myndigheter bidrar med att…

Vilka är dina tankar kring frågorna? Vilka är dina tankar kring de angivna ”svaren”? Hör gärna av dig till Mattetalanger med dina funderingar.

(Ytterligare dokumentation läggs upp med tiden.)

OM MATTETALANGER

Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora potential och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det går. Då växer dessa individer inte bara ämnesmässigt utan även på det personliga planet. De inspirerar och lyfter även sina klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också förmågan att bidra till nya vägar i samhällsutvecklingen.

Varmt välkommen till denna webbsida. Här hoppas vi att du ska hitta svar på några av dina frågor, finna tips och idéer på litteratur och aktiviteter samt känna stöd i de beskrivningar som andra lärare, föräldrar, elever mm bidragit med om mattetalanger. Vår förhoppning är att denna sida kan bidra till förändringsarbeten inom skolan, för såväl skollagen som läroplanerna lyfter fram att arbetet ska ske inom skolans ramar.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din epostadress nederst på denna sida. Tidigare nyhetsbrev finner du i menyraden överst på sidan.

Om du saknar något eller själv skulle vilja bidra med något till sidan är du välkommen att kontakta oss.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!