Lärande för särskild begåvning

En konferens om hur skolan kan stötta personer med särskild begåvning, arrangerad av Jönköpings kommun i januari 2024.  Föreläsningar från konferensen finns att ta del av via Utbildningsradions (UR) webbsida.